Darujte šanci na kompletní rodinu

Pomozte ženám, které bez Vás nemají jinou šanci na zdravého potomka.

chci darovat
Darujte vajíčka a my Vám vykompenzujeme náklady až do výše 33 000 Kč

Zásady použití cookies a zpracování dat z používání našich služeb.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady společnosti IVF Clinic a.s týkající se shromažďování a používání informací, které shromažďujeme při přístupu na https://darovani.ivfclinic.cz/ (dále jen "Služba"). Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob ochrany osobních údajů podle zákonů o ochraně osobních údajů.

Používáním naší Služby vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, nepřistupujte k naší Službě a nepoužívejte ji.

Společnost IVF Clinic a.s. je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. K tomu může dojít bez předchozího upozornění.

Společnost IVF Clinic a.s. zveřejní upravené Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách https://darovani.ivfclinic.cz/.

Identifikace správce dat

IVF Clinic a.s. se sídlem Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc, společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Při používání našich služeb budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje, které slouží ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. IVF Clinic a.s. shromažďuje následující informace:

Informace, které shromažďujeme:

Údaje o používání, které shromažďujeme zahrnují následující údaje:

Jak shromažďujeme informace

IVF Clinic a.s. od vás shromažďuje a získává informace následujícím způsobem:

Vaše informace budou uchovávány po dobu až 1095 dní poté, co již nebudou potřebné k poskytování služeb. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu za účelem podávání zpráv nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Jak používáme vaše informace

IVF Clinic a.s. může vaše informace použít k následujícím účelům:

Jak sdílíme vaše informace

IVF Clinic a.s. bude sdílet vaše informace, pokud to bude možné, v následujících situacích:

Sdílení třetí stranou

Jakákoli třetí strana, se kterou sdílíme vaše informace, musí zveřejnit účel, pro který hodlá vaše informace použít. Vaše informace musí uchovávat pouze po dobu, která byla zveřejněna při vyžádání nebo obdržení uvedených informací. Poskytovatel služeb třetí strany nesmí vaše osobní údaje dále shromažďovat, prodávat ani používat jinak, než jak je to nezbytné k naplnění stanoveného účelu.

Vaše údaje mohou být předány třetí straně z těchto důvodů:

Vaše údaje mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

Přenos dat mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

Data která nám poskytujete mohou být přenášeny a zpracovávány v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), kde mohou platit odlišná pravidla ochrany dat.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům pomohly efektivně se pohybovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, je povoleno nastavit bez vašeho souhlasu. Všechny ostatní soubory cookie musí být před jejich nastavením v prohlížeči schváleny.

Prostřednictvím banneru (cookie lišta) na našich stránkách můžete souhlasit se všemi kategoriemi souborů cookie, které zpracováváme. Souhlasem s jednotlivými kategoriemi také odsouhlasíte způsob použití a rozsah zpracování vámi poskytnutých dat. Můžete také zakázat všechny zbytné kategorie zpracování a soubory cookie stisknutím tlačítka „pouze nezbytné“ Na banner také nemusíte reagovat a máte možnost se zcela nevyjádřit. V takovém případě bude naše nastavení služeb a zpracování dat stejné, jako by byly všechny zbytné kategorie a zpracování dat odmítnuté.

Signály Google

Když bude tato funkce zapnutá, budou služby Googlu shromažďovat informace o návštěvách a přidružovat je k informacím z účtů Google přihlášených uživatelů, kteří s tímto přidružováním pro účely personalizace reklam souhlasili. Tyto informace mohou zahrnovat např. polohu koncového uživatele, jeho historii vyhledávání, historii YouTube a data z webů a dalších služeb společnosti Google a jejich partnerů. Tato data slouží k vytváření agregovaných a anonymizovaných statistik o chování uživatelů používajících různá zařízení.

Tato funkce nám umožňuje získávat přehledné informace o návštěvnících našich webů a aplikací napříč různými zařízeními, využívajíc přitom data z Google účtů uživatelů, kteří mají zapnutou personalizaci reklam.

Máte možnost kdykoliv odmítnout personalizaci reklam ve vašem Google účtu, čímž zabráníte shromažďování vašich dat Google Signals na našem webu. Ve výchozím nastavení vyprší platnost údajů uživatelů, kteří jsou přihlášeni k účtu Google, za 26 měsíců. Možnost uchování může být také nastavena dobu kratší.

Google Signály jsou na našich stránkách aktivované pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas povolením kategorie „Cílení“ např. prostřednictvím banneru (cookie lišta) umístěného na našich stránkách, jak je uvedeno dále v „Přehled zpracování dat dle kategorii“.

Uživatelské ID

Pokud jste při přistupování k našim službám přihlášeni nebo jste se dříve přihlásili k účtu naší služby, můžeme svá měření provozu našich služeb vylepšit o uživatelské id, které nám pomáhá zjišťovat, jak naši klienti používají naše služby. Uživatelské ID, které při měření používáme, je unikátní identifikátor, který vzniká jednosměrným šifrováním např. z klientského ID, které si vedeme u vaše uživatelského účtu v naší databázi. Jednosměrné šifrování zajišťuje skrytí identity, protože z takto vytvořeného uživatelského id není možné, zpětně vypočítat vstupní data, z kterých bylo generováno. Tím je zajištěno, že uživatelské ID není možné použít k přímé identifikaci vaší osoby.

Uživatelské ID si také můžeme uložit ve vašem zařízení, pokud nám k tomu dáte souhlas povolením kategorie „Cílení“ např. prostřednictvím banneru (cookie lišta) umístěného na našich stránkách, jak je uvedeno dále v „Přehled zpracování dat dle kategorii“.

Přehled zpracování dat dle kategorii:

Pro přehlednost jsme rozdělili naše zpracování vašich dat a použití uložených dat ve vašem zařízení do několika kategorií, které zde uvádíme. Podrobný přehled souborů jednotlivých kategorií a jejich účelu je popsán v nastavení banneru (cookie lišty) nebo je uveden na této stránce.

Svůj souhlas s používáním vašich dat můžete na naší stránce kdykoli změnit.

Pokud nám povolíte používání souborů cookie a rozsah zpracování vámi poskytnutých dat v některé z uvedených kategorií, např. prostřednictvím banneru (cookie lišta) umístěného na našich stránkách, souhlasíte také s tím, že tyto data mohou být přenášeny a zpracovávány v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Svůj souhlas s používáním souborů cookie a rozsahem zpracování dat můžete nastavit na této stránce nebo prostřednictvím banneru (cookie lišta) na naších stránkách.

Zabezpečení

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. IVF Clinic a.s. využívá řadu bezpečnostních opatření, která zabraňují zneužití, ztrátě nebo změně informací, které jste nám poskytli, přesto však nemůžeme zcela zaručit bezpečnost informací, které jste nám poskytli. K našim službám přistupujete a svá data sdílíte na vlastní nebezpečí.

Společnost IVF Clinic a.s. neodpovídá za fungování webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaši interakci s nimi. Když opustíte tyto webové stránky, doporučujeme vám, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek, se kterými jste v kontaktu, a zjistili, zda jsou tyto zásady přiměřené.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:


Jméno: IVF Clinic a.s.

Adresa: Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc

E-mail: info@ivfclinic.cz

Telefon: +420 588 884 180

Webové stránky: https://darovani.ivfclinic.cz/


V případě jakýchkoli dotazů nebo obav souvisejících se zpracováním vašich údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

Jméno: Rita Novoseletska

Adresa: Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1

E-mail: dpo@akdap.cz

Nastavení soukromí: